Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

12 lipca 2020r.

11 lipiec 2020

Kiedyś zapytałem uczniów ze szkoły podstawowej kto to jest Jan Paweł II. Na kilkoro dzieci tylko dwoje odpowiedziało bez wahania – to papież, to Polak. Myślę, że postać Jana Pawła II przeszła do historii i zdecydowana większość rodaków uważa, że już nic nie ma nam do powiedzenia. Prawdą jest, że nawet w czasach kiedy żył Jana Paweł II większość odnosiła się do osoby wielkiego Polaka bardzo emocjonalnie. Jego nauczanie nie wpływało na styl naszego życia. Owszem pewne hasła wyjęte z przemówień czy kazań papieża powtarzaliśmy przez jakiś czas i bardzo szybko zapomnieliśmy. Tymczasem nauczanie Jana Pawła II nie zdezaktualizowało się czego dowodem może być powoływanie się na nie tak Benedykta XVI jak i Franciszka. Przecież papież w swoim nauczaniu nie może przeciwstawić się Bogu czy  Dekalogowi. Wyjaśnia odwieczną i niezmienną prawdę biorąc pod uwagę problemy dzisiejszego człowieka. Wydaje mi się, że św. Jan Paweł II pozostawił ogromną spuściznę dokumentów, katechez, homilii i przemówień. Kiedy sięgam do nich to ze zdumieniem odkrywam ciągłą aktualność  i dalekowzroczność, realizm i wierność w przekazie Objawienia. Kiedy odszedł od nas Polska płakała, ale też bardzo szybko otarła łzy i nawet w rodzinnym kraju próbuje się dezawuować czystość posługi papieskiej. W naszej parafii staramy się przypominać nauczania św. Jana Pawła II, czynimy to w kaznodziejstwie a szczególnie szesnastego dnia każdego miesiąca podczas nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II. Zapraszam do przeżywania tego co nie minęło, gdyż święty człowiek głosił nic innego tylko Bożą prawdę.

Myśli na niedziele...

XV Niedziela Zwykła

11 lipiec 2020

Pytamy się pewnie, do jakiej kategorii należy nasze serce? Czy jesteśmy jak ci, którzy słuchają, ale wkrótce zapominają, pochłonięci przez inne sprawy? A może należymy, do tych, którzy przyjmują Słowo Boże powierzchownie? Ta kategoria jest najliczniejsza.

XIV Niedziela Zwykła

04 lipiec 2020

Każdy może poznać Boże tajemnice oraz czułość Ojca. Musi jednak stać się pokornym, uznać ograniczoność wiedzy nie przestając mimo to szukać coraz to nowych i głębszych odpowiedzi; musi stać się głupim, by stać się mądrym inaczej. Chrześcijaństwo bowiem nie opiera się na ignorancji, lecz na pokorze człowieka; nie potępia wiedzy i mądrości lecz pychę i zarozumialstwo człowieka.

XIII Niedziela Zwykła

27 czerwiec 2020

Aby dobrze przyjąć naszego brata, trzeba wyjść z naszego egoizmu, okazać mu czynne zainteresowanie, poświęcić mu trochę naszego czasu, naszej solidarności i poważania, a przede wszystkim trzeba go cierpliwie wysłuchać.