• Proboszcz


Ks. Ryszard Piasecki
kapelan Jego Św., kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu,
ur. 1953, święcenia 1978, proboszcz od 2003.
tel. 014 680 93 90

 

  • Wikariusze

 

Ks. Jan Majocha - senior

ur. 1974, święcenia 2001, w parafii od 2013.
tel. 014 680 93 94

 

Ks. Rafał Jagoda
ur. 12.09.1982, wyświęcony 2007, w parafii od 2017.


Ks. Roman Krukowski
ur. 20.02.1982, wyświęcony 2007, w parafii od 2017.

Ks. Bogusław Soleński
w parafii od 2018.

Ks. Stanisław Ryz
w parafii od 2018.

 

  • Kapelan SS. Służebniczek Dębickich


Ks. Andrzej Pękala
kapelan J. Św. ur. 1936, święcenia 1960, kapelan od 1993. ul. Bojanowskiego 10, tel. 014 670 27 14

 

  • Rezydują

 

Ks. Stanisław Mikołajczyk

Ec. emeryt, ur. 1932, święcenia 1956, w parafii od 1991.
tel. 014 680 93 92

 

Ks. Aleksander Kustra

emerytowany proboszcz Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu, Kanonik Gremialny Kapituły Jarosławskiej, ur. 1936, święcenia 1960, w parafii od 2008.
tel. 014 680 94 35

 

Ks. Bronisław Marczyk

kapelan J. Św. emerytowany proboszcz Parafii Św. Stanisława BM w Pustkowie Osiedlu, ur. 1933, święcenia 1958, w parafii od 2012.
tel. 014 680 94 36