Dzisiejsza liturgia nie jest pełnym smutku pożegnaniem Jezusa opuszczającego ziemię i powracającego do spokoju nieba, lecz jest to liturgia chwały i radości. Jeżeli odkryje się motyw tej chwały i radości, wówczas będzie się prawdziwie obchodziło tajemnicę tego dnia.