Duch Święty jest obecny w Kościele zwłaszcza w sakramentach. On realizuje sakrament, pozwala go przyjmować, sprawia, że przystępujemy do nich duchowo a nie tylko materialnie, czyli przez widzialny znak.