Trójca Święta nie jest dla wiary chrześcijańskiej jakimś dodatkiem, lecz jest tajemnicą będącą źródłem wszystkich tajemnic wiary; to ona właśnie daje blask i głębię wszelkim chrześcijańskim twierdzeniom o Bogu.