Ewangelia nie jest dobrą nowiną tylko dla intelektu, lecz również dla serca. Wyzwala nie tylko z ignorancji, ale również ze strachu, który tak często towarzyszy człowiekowi.