Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie powiadam wam, lecz rozłam. Te słowa przypominają nam, że skoro Jezus, gdy żył na tej ziemi, był przyczyną podziałów, to będzie również za każdym razem, kiedy Jego słowo jest głoszone „w Duchu i mocy” A to z powodu tego, że wobec Niego nie można pozostać neutralnym, ani też nie  można dwom panom służyć.