Nie wystarczy stwierdzić faktu historycznego, trzeba jeszcze „widzieć”  Zmartwychwstałego, a tego nie może zapewnić historia lecz jedynie wiara. W Ewangeliach nie wszyscy widzą Zmartwychwstałego, jedynie ci którym On sam pozwala się rozpoznać.