Parafia p.w. Św. Jadwigi
w Dębicy

Slider

Zdaniem proboszcza

2 października 2022r.

01 październik 2022

Ukazujące się w internecie informacje o Kościele Katolickim często spotykają się z falą zazwyczaj nieprzyjemnych komentarzy. W tychże komentarzach pojawiają się też głosy o potrzebie reformy parafii, instytucji kościelnych, czy też samego Kościoła.  Może i te osoby mają wiele racji, ale dlaczego nie angażują się w działanie parafii a tylko za pomocą klawiatury i anonimowości prezentują swoje racje. Wprawdzie Kodeks Prawa Kanonicznego ustanawia proboszcza jako osobę odpowiedzialną za parafię, ale również dopuszcza czy wręcz zachęca do tworzenia rozmaitych gremiów pomagających lepiej oceniać sytuacje parafian i podejmować właściwe działania. Trzeba rozmawiać, żeby lepiej rozumieć rzeczywistość i lepiej prowadzić działania duszpasterskie.  W Diecezji Tarnowskiej już od 1992 roku działają w parafiach Rady Duszpasterskie. Kto może zostać członkiem takiej Rady? Każdy pełnoletni parafianin, praktykujący i mający jakieś rozeznanie w funkcjonowaniu parafii. Pełnienie tej funkcji nie wiąże się z jakimś nadmiernym obciążeniem czasowym (2-4 spotkania w roku) ani wydatkami materialnymi. Trzeba umieć obserwować życie i dzielić się spostrzeżeniami w tym celu, aby im zaradzić tak w sferze ducha jak i w potrzebach życiowych. Zachęcam do kandydowania wszystkich parafian - młodych małżonków, emerytów i młodzież pełnoletnią, zasobnych i ubogich. Zgoda na kandydowanie jest wyrazem odpowiedzialności za Kościół, który przecież tworzymy. Przypomnę: Rada naszej parafii liczy 25 osób; 15 z wyboru, tak wiec musimy mieć przynajmniej 15 kandydatów; 5 osób z urzędu i 5 osób ze wskazania proboszcza.

Myśli na niedziele...

XXVII Niedziela Zwykła

01 październik 2022

Znalezienie w Bogu niezachwianego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu nie lękamy się nawet śmierci, stanowi istotę wiary. Wiara jest właśnie kroczeniem po wodzie, która dla kroczącego po niej bez wątpienia staje się skałą. Co ty na to?

XXVI Niedziela Zwykła

24 wrzesień 2022

Dlaczego pierwsze wspólnoty chrześcijańskie miały tak wspaniały wpływ na otoczenie? Ponieważ nie było w niej cierpiących niedostatek a to zdumiewało pogan. A dlaczego nie było wśród nich cierpiących? Ponieważ jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich; oni miłowali się i stanowili prawdziwie braterską wspólnotę. A jaka wspólnotę my tworzymy, współcześni chrześcijanie?

XXV Niedziela Zwykła

17 wrzesień 2022

Chcesz się zbawić? Nie można nawet przypuszczać, że aby się zbawić wystarczy przelotnie pomyśleć o Bogu, poświęcić Mu okruchy swego czasu, nie dopuszczając Go pod żadnym pozorem do reszty naszego życia. Dysproporcja między energią, przezornością, zdecydowaniem wkładanymi w sprawy doczesne a sprawy Boże rzuca się w oczy nieustannie.