Chrześcijaństwo jest religią Wcielenia. Jeśli wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na ten świat, to „sprawy boskie” łączą się ze „sprawami ludzkimi”.