Sakrament ten jest udzielany w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca, na Mszy Św. o godzinie 14.00. Wyjątkowo, w ważnych okolicznościach, udzielamy go w terminie uzgodnionym z miejscowymi duszpasterzami. Do kancelarii zgłaszamy się tydzień, dwa przed planowanym terminem chrztu. Chrzest zgłaszają rodzice.

Wprowadzamy pewne zmiany przy udzielaniu Sakramentu Chrztu Świętego małym dzieciom. Otóż rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi gromadzą się w przedsionku przy zakrystii, skąd w procesji są wprowadzani do kościoła. Zajmują miejsca przed ołtarzem w sposób określony przez ustawione krzesła, w zależności od ilości chrztów. Osoby nie związane z chrztem zajmują miejsca poza linią, którą tworzą ambona i chrzcielnica. Również podczas mszy o godz. 14.00 w I oraz III niedzielę miesiąca przedsionek przy zakrystii jest niedostępny dla wiernych – prosimy zająć miejsce w nawie głównej kościoła. Inne szczegóły zostaną podane rodzicom i chrzestnym dziecka podczas katechezy chrzcielnej, która jest przeprowadzana w sobotę przed chrztem dziecka o godz. 17.00

 


Rodzice dostarczają do kancelarii następujące dokumenty:

 

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,

 

  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania dla rodziców chrzestnych, że mogą pełnić oni tę funkcję.Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości"
    Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15)